พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรในการอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 50
        วันที่ 31 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรในการอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 50 โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อบรมภาคทฤษฎี (online ผ่าน Zoom Meetings) ระหว่างวันที่ 17 – 19 , 30 มกราคม 2566 และ ฝึกภาคปฏิบัติ (onsite) วันที่ 31 มกราคม 2566 รวม 5 วัน โดยมี พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ กล่าวความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของ ชสอ. ที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 
        สำหรับการจัดงานดังกล่าว ชสอ. มีนโยบายให้มีการจัดฝึกอบรบผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้สำหรับผู้บริหารของ ชสอ. หรือผู้บริหารของสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และขึ้นทะเบียนไว้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไปทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนกระจายไปยังสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ
วันที่เขียนข่าว : 31 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM