พิธีเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 23 (สหกรณ์ขนาดเล็ก)
        วันที่ 23 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 23 (สหกรณ์ขนาดเล็ก) ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน 16 สหกรณ์   
 
        ชสอ. พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเลือกมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์ ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
วันที่เขียนข่าว : 23 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM