โครงการสัมมนา “ทิศทางการบริหารการเงิน การลงทุนและการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2566” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
        เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ นายกสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ กล่าวเปิดโครงการสัมมนา “ทิศทางการบริหารการเงิน การลงทุนและการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2566” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการบริหารการเงิน เศรษฐกิจ และแนวทางการลงทุนในปี 2566 การรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานสหกรณ์ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถวางแผนการดำเนินงานการจัดการสหกรณ์ในด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุด โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2566 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 121 คน 47 สหกรณ์ ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 21 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM