ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายไพศาล ชอบประดิถ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจการรับฝากเงิน การลงทุน สินเชื่อ ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงและการบริหารงานของสหกรณ์ต่อไป พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 19 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM