พิธีเปิดการสัมมนา "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์"
        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ การสัมมนา "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์"  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนวัช  อุ่นกอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด  กล่าวต้อนรับ นายสันติชัย บัวทอง  ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม  มิตรจิตร  นายทวิช  ศรีสวัสดิ์ นายสงบ จินะแปง กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก  บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ชสอ. ภาคเหนือ รับมอบ ทั้งนี้ นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 386 คน 38 สหกรณ์  ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤกษ์  โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันที่เขียนข่าว : 14 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM