ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด
        วันที่ 24 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด  ณ  วิทยาลัยกรมการปกครอง  หอประชุมใหญ่อนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
        สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 10.64 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 6.10 เฉลี่ยคืนร้อยละ 5.4  สมาชิก 1,263 คน  นำโดย นายเทอดศักดิ์  จันทร์สุกรี ประธานกรรมการ
วันที่เขียนข่าว : 24 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM