การประชุมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ฯ และประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
        วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสมาพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ฯ และประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … 
        นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ ชสอ. นายอุทัย ศรีเทพ นายก สส.ชสอ. และนายสมชาย รัตนอารี ผู้จดการ สส.ชสอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ 
        โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลล์ คงอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคท้องถิ่นไท เป็นประธานในการเปิดประชุม และรับร่างหนังสือพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่…) พ.ศ… จากผู้นำขบวนการสหกรณ์และสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์  โดยมีคณะผู้บริหาร ชสอ. และผู้แทนจากกระบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานกว่า 450 คน  ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
วันที่เขียนข่าว : 23 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM