ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
        วันที่ 19 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ณ ห้องโรงอาหาร ASSY บริษัทอีซูซุมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  จังหวัดสมุทรปราการ 
        สหกรณ์ออมทรัพย์อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 22.73 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 5 เฉลี่ยคืนร้อยละ 7 นำโดย นายอาลี นิมะ ประธานกรรมการ
วันที่เขียนข่าว : 19 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM