พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเรื่อง “ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก
        เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาเรื่อง “ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก พร้อมด้วยนายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวนเงิน 200,000 บาท โดย ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานเขตพื้นที่ฯ รับมอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี คนที่ 24 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 145 คน ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่เขียนข่าว : 18 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM