ร่วมมอบน้ำดื่ม ชสอ. ให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566
        วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน มอบนำ้ดื่ม ชสอ. ให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 10 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM