ชสอ. มอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสร่วมงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565
        เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางสาวพจนา วาสิกรัตน รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ชสอ. มอบช่อดอกไม้ ให้แก่นายสมาน พวงจันทร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการดำเนินการ เนื่องในโอกาสร่วมงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ณ ออนวัลเลย์ (ดัชฟาร์ม) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนสาขาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพในปีนี้
 
        วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันก่อกำเนิดขบวนการเครดิตยูเนี่ยนและเผยแพร่ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและมีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 21 ให้แก่ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี ในครั้งหน้าต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 10 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM