ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ พลเรือโท บงกช ผาสุข รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด นำฝ่ายจัดการ พร้อมด้วย นางชวลี สวัสดิบุตร กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์  การประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และกฎกระทรวงฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 09 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM