พิธีเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ผสมออนไซส์ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 22 (สหกรณ์ขนาดเล็ก)
        วันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ผสมออนไซส์ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์" รุ่นที่ 22 (สหกรณ์ขนาดเล็ก) ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี และระบบออนไซส์ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน 24 สหกรณ์   
        ชสอ. พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกเลือกมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์ ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากรรมการและผู้จัดการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
วันที่เขียนข่าว : 08 ธ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM