พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการและประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมยศ เสาวคนธ์ นายสงบ จินะแปง กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานและมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีนายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เป็นผู้รับมอบ 
       ในภาคเย็น รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ชสอ. ผลิตภัณฑ์ บริการ และสวัสดิการต่างๆ ที่ ชสอ. จัดให้กับสหกรณ์สมาชิก  รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข 
        เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับรู้ รับทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล องค์ประกอบที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA รวมทั้งข้อควรระวังต่างๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
        โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ภาคกลางเข้าร่วมจำนวน 110 คน 50 สหกรณ์  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เขียนข่าว : 26 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM