ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
        วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวีรพล พุ่มสงวน รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM