พิธีเปิดการอบรม “การลงทุนในทรัพย์สินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์”
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรม “การลงทุนในทรัพย์สินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 และได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวขาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์  และนายวินัย นิยโมสถ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน ชสอ. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 22 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM