พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการและประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานและมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการตามแผนงาน จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก เป็นผู้รับมอบ 
        การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด มีผู้เข้ารับการอบรม 110 คน 56 สหกรณ์  ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
 
        ในภาคเย็น รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวทักทายผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ชสอ. ผลิตภัณฑ์ บริการ และสวัสดิการต่างๆ ที่ ชสอ. จัดให้กับสหกรณ์สมาชิก  รวมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการบริหารงานสหกรณ์ร่วมกัน
 
        การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด มีผู้เข้ารับการอบรม 110 คน 56 สหกรณ์  ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 19 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM