การเสวนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “จับสัญญาณการบริหารเงินการลงทุนและแนวทางการบริหารเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์”
        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดเสวนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “จับสัญญาณการบริหารเงินการลงทุนและแนวทางการบริหารเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์” พร้อมด้วย พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย นิยโมสถ และนายไพบูลย์ แก้วเพทาย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุน เป็นวิทยากร และดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ  มีผู้เข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 140 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
       ชสอ.ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้ผู้บริหารของสหกรณ์ได้ทำความเข้าใจถึงการบริหารเงินและการลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM