พิธีเปิดการสัมมนา "การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน"
        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ กล่าวเปิดการสัมมนา "การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์อย่างยั่งยืน" พร้อมด้วย นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิตร นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายสงบ จินะแปง กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วม โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กล่าวต้อนรับ นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวรายงาน  การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย เรื่องการลงทุน โดยนายวินัย นิยโมสถ และเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยอาจารย์อรุณี วงศ์ราเชน
 
         ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดการสัมมนา จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ รับมอบ  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 277  คน 29 สหกรณ์ ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM