โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคู่มือการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ยุค 2022
        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคู่มือการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ยุค 2022” จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พร้อมด้วย พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพนธ์ รองประธานกรรมการ และนายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ ชสอ. เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมี รศ.ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน 47 สหกรณ์ จัดระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 ณ  อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรุงเทพ
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM