พิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “กลยุทธ์การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเซี่ยลมีเดีย”
        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting “กลยุทธ์การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเซี่ยลมีเดีย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบและทิศทางการสื่อสารในสังคมยุคปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์สมาชิกให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่อไป มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 95 คน 43 สหกรณ์  ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM