ชสอ. จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2565 ตั้งเป้าระดมเงินออม 20,000 ล้านบาท
        ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และ รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์ “วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565” ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครคิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติกว่า 500 คน 
        โดยในปี 2565 ชสอ. ได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมและจัดงานวันออมแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1. รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมตั้งเป้ามีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 20,000 ล้านบาท ซึ่งจากการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการออมจากสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มียอดเงินออม จำนวน 25,890.- ล้านบาท
 2. การเดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ โดยมีเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มาร่วมเดินรณรงค์กับนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี 
 3. การจัดให้มีธรรมเทศนา“ออมวันนี้ มั่งมีวันหน้า” โดย พระราชธรรมนิเทศ  (พระพยอม กัลยาโณ) และบรรยาย “บริหารการเงินอย่างไร ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” โดย คุณโอมศิริ  วีระกุล บ.ก.aomMONEY และวิทยากรด้านการเงิน
 4. การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ที่ใช้บริการเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2565 สูงสุด 
 5. การจับสลากลุ้นรางวัลส่งเสริมการออมสหกรณ์ที่ใช้บริการเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2565 
 6. การจัดบูธนิทรรศการของขบวนการสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 31 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM