ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ.
        วันที่ 28 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำเนินการ  นางประภาษร ทิพย์ดี นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสงบ จินะแปง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และกรรมการดำเนินการ ชสอ. นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ์ต่อไป พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 28 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM