ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ.
        วันที่ 28 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสงบ จินะแปง กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายประจวบ แก้วสิริ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ผู้ตรวจสอบเครือข่าย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ ชสอ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดของบุคลากรให้กว้างไกลยิ่งขึ้น รวมถึงนำเอาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 28 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM