ชสอ. ร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางสีทอง
        วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย  ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่  และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง  ให้กับนายยอดศักดิ์ สุขโรจณี รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 21 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM