โครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ผสมออนไซส์ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 22 (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก)
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ผสมออนไซส์ หลักสูตร  “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 22 (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก)   
 
อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2565
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
 
อบรมออนไซส์ ระหว่างวันที่  14 - 16 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
***โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมทั้ง 2 ช่วงเวลา***
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
    
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
  
 
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ scan QR-code
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM