ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
         วันที่ 19 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสิรภพ ปรีดีกุล ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสหกรณ์ของ ชสอ. ศูนย์นวัตกรรม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์  เพื่อนำไปเป็นแนวทางสำหรับประยุกต์ใช้และพัฒนางานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 19 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM