ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
          วันที่ 18 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายศิริชัย ขวัญแก้ว รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รักษาการประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก จำนวน 92 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานของ ชสอ. และการแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาองค์กร กิจการการดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM