พิธีเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด
        เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด เพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ พิจารณาอนุมัติงบการเงิน 2564 พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืม และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของสหกรณ์ ประชุมโดยผู้แทนสมาชิก และมีผู้สังเกตุการณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มี พ.ต.ท.ประเสริฐ ไชยเดช รองประธานกรรมการสหกรณ์ กล่าวรายงานต่อที่ประขุม ณ โรงแรมศิวา รอยัลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วันที่เขียนข่าว : 14 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM