ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด
        วันที่ 8 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ พลตำรวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของพนักงานบริษัท NXP เพื่อเป็นสวัสดิการและที่พึ่งของพนักงาน ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบัน มีนายวิเชียร ชมชื่น เป็นประธานกรรมการ บริหารงานโดยใช้เงินทุนภายในของสหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 239 ล้านบาท ทุนดำเนินงาน 171 ล้านบาท โดยในปีนี้สหกรณ์สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลร้อยละ 2.50 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 18.50 มีสมาชิกจำนวน 1,339 คน
วันที่เขียนข่าว : 08 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM