พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน สินเชื่อและติดตามการค้างชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้
        วันที่ 8 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน สินเชื่อและติดตามการค้างชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์" จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้  พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ นายเทิม มิตรจิต นายสมยศ เสาวคนธ์ นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม นายบุญธรรม เดชบุญ กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
        ทั้งนี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมีนายนคร เทพหนู  ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 132 คน 47 สหกรณ์ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง
วันที่เขียนข่าว : 08 ต.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM