ชสอ. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด
        วันที่ 18 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติพร้อมกล่าวทักทายในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมี นายเทิดศักดิ์ แก้วหาไว ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545 ปัจจุบันมีสมาชิก 704 คน มีทุนดำเนินงาน 85.39 ล้านบาท  กำไรสุทธิ 3.87 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.5 ต่อปี เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 7 ต่อปี การดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วัฒนะธรรมพระนคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 18 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM