พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ” ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
        วันที่ 13 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ หลักสูตร “คณะกรรมการอำนวยการ”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม  ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเห็นความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์จนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรนั้นมีคุณภาพสามารถขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 230 คน 62 สหกรณ์ ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM