ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
        วันที่ 8 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายโกวิท เกตุงาม นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายสงบ จินะแปง นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่  ชสอ. ให้การต้อนรับ นายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารเงินลงทุนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสภาพคล่องและการบริหารจัดการเงินลงทุนของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM