ชสอ. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านเทอคี (ห้วยสินา) ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยนายทวิช ศรีสวัสดิ์ กรรมการ และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านเทอคี (ห้วยสินา) ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัด กก.ตชด 34 จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 14 มิถุนายน 2564 โดยมี ดาบตำรวจดนัย ภูเขาใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับและพาชมพื้นที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 38 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับเด็กนักเรียนได้มีห้องสหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังได้มีโอกาสแวะเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด (สาขาแม่สอด) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารการเงินโดยมี นายวีระพล จันทบุตร ประธานกรรมการ และนายสมบูรณ์ มนติ๊บ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ณ สำนักงานสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM