ชสอ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี
        วันที่ 5 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี และรับมอบโล่สามศร จากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่ ชสอ. ที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการและคุณประโยชน์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมงาน ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM