พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาหัวข้อ “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม”
       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมสัมมนาหัวข้อ “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอกสุวิทย์ มากด้วง นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำเนินการ โดยมีนายนคร เทพหนู ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุมออนไลน์ของสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยพิพากษาศาลฏีกา บรรยายเรื่อง “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการและ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายทัศนัย เซ่งรักษา ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. ให้ความรู้เรื่อง “การใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม 
       ทั้งนี้ ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน 200,000 บาท มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 171 คน 46 สหกรณ์ ณ เดอะ ไพน์แอปเปิ้ล โฮเต็ล จังหวัดกระบี่
วันที่เขียนข่าว : 15 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM