ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        วันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยนายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมหารือ “การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ” เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนโครงการและให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลเป็นรูปธรรม ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 10 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM