ชสอ. เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใน จังหวัดนนทบุรี
         วันที่ 6 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมาย พลตำรวจโทวรวิทย์  ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 70 และยุติธรรมพบประชาชน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 06 ส.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM