แจ้งเลื่อนวันและเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ"
[เอกสารแนบ]
********* เต็มแล้วค่ะ ********* 
 
 
        ด้วย ชุมนุมสกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) แจ้งเลื่อนวันและเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ" 
 
จากเดิม        ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565
                     ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 
 
เปลี่ยนเป็น    ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565
                     ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 
 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการตามเอกสารแนบ
        หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนง ในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสาร ไปยัง ชสอ. 
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308 – 311
โทรสาร 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM