การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings ”แถลงผลการดำเนินงานและการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ”
       ฟื้นฟูรุดหน้า การบินไทยรุกยื่นขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการสร้างความเชื่อมั่นรับธุรกิจการบินฟื้นตัว รายได้เติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลสภาพคล่องสูงสุดในรอบ 24 เดือน
     
        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings ”แถลงผลการดำเนินงานและการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ”  เพื่อแจ้งความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการครบรอบ 1 ปี และการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ โดย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะ นำเสนอ ต่อ ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM