ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แด่สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี
        วันที่ 28 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แด่นายบวร ยสินทร ประธานกรรมการ สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันก่อตั้ง ณ สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
วันที่เขียนข่าว : 28 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM