พิธีเปิดการอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” หลักสูตร 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565
        วันที่ 23 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” หลักสูตร 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวคิดและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ การดำเนินธุรกิจของแต่ละสหกรณ์แต่ละประเภท  ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ชสอ. ขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรม จำนวน 153 คน 97 สหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 23 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM