คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ชสอ.
        วันที่ 16 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมสักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ชสอ. และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 1  ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM