ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการเงินของ ณ อาคารสำนักงาน จังหวัดนนทบุรี
       วันที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ วาณิชย์เจริญพร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท จำกัด นำคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการเงินของ ชสอ. เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารการลงทุนของสหกรณ์ พร้อมเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 15 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM