ชสอ. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2565 มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 754 คน
        ชสอ. โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ได้ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชี 2564 นับเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานที่ดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และความมั่นคงทางการเงิน ณ วัน สิ้นปี 31 มีนาคม 2565 มีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 1,098 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม 138,103 ล้านบาท สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 2,082 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.50% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 5.00%  โดย บริษัท ทริสเรตติ้งจำกัด ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ. คงเดิมที่ระดับ “A-”แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินภายใต้การบริหารงานตามนโยบาย ยึดหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์ ซึ่งในปีนี้ ชสอ. มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่ จำนวน 8 คน อยู่ในตำแหน่งตามวาระ 2 ปี และกรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จำนวน 1 คน แทนวาระของกรรมการดำเนินการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ โดยกำหนดให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง ณ สถานที่หน่วยเลือกตั้งตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่สหกรณ์ต้นสังกัดตั้งอยู่ ระหว่างเวลา 12.30 – 14.00 น. ทั้ง 8 เขตพื้นที่ ได้แก่
📌เขตพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
📌เขตุพื้นที่ฯ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ณโรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร
📌เขตพื้นที่ฯ ภาคเหนือ ณโรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่
📌เขตพื้นที่ฯ ภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์ เซาท์เทิร์น จังหวัดนครศรีธรรมราช
📌เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
📌เขตพื้นที่ฯ ภาคกลาง ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี
📌เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออก ณ โรงแรมรอยัลพลา คลิฟ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง
📌เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันตก ณโรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 
 
        ชสอ. ขอขอบคุณผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่เขียนข่าว : 11 มิ.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM