ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง นายโกวิท เกตุงาม นายทวิช ศรีสวัสดิ์ กรรมการดำเนินการ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสตูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก จำนวน 3 สหกรณ์ 
       เวลา 9.30 เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสตูล จำกัด โดยมี ร้อยตำรวจโท สมศักดิ์ สะอา รองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ และนายศักรินทร์ เพ็งรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด เข้าร่วมเยี่ยมเยือน
        เวลา 11.00 น เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด โดยมี นายประพันธ์ ด้วยกาแด ประธานกรรมการ mecidiyekoy escort พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ
       เวลา 13.30 น. เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมี นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ
       ชสอ. ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานสหกรณ์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM