พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์และกฎกระทรวงใหม่" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
        วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา เรื่อง  "การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์และกฎกระทรวงใหม่" ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทำความเข้าใจถึงสาระสำคัญและแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และกฎกระทรวงใหม่ สามารถนำความรู้ไปบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 78 คน 38 สหกรณ์ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
We are proud to offer our clients the opportunity to meet the most prestigious sisli escort in sisli.
Best tuzla Escort Girls sisli dating site, profiles of tuzla escort girls and escort sisli girls.
Taksim escort site, taksim escort lady and escort taksim escort girl profiles.
Mecidiyekoy dating site, mecidiyekoy escort girls and escort mecidiyekoy girl profiles.
The most beautiful besiktas escort women you can find on Istanbul dating platforms are here, don't look elsewhere.
Baby escort site, bebek escort girl and escort baby girl profiles.
Umraniye escort girls photos and phones to our site soul in and around umraniye. umraniye escort You can examine these sweet, sexy and elite umraniye Escort.
วันที่เขียนข่าว : 13 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM