ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด และคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
        วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารการเงิน เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารการเงินและพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ต่อไป และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ แหล่งเรียนรู้สหกรณ์ ชสอ. ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM