ชสอ. เข้าร่วมบรรยายพิเศษและมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนา ให้กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้
        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สวรรค์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ ผลการดำเนินงาน ชสอ. ปีบัญชี 2564 และมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนา ให้กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมี ดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนา และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ รวมรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 300 คน 19 สหกรณ์ ณ โรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต
วันที่เขียนข่าว : 07 พ.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM